turrisdavidica ontstaan van schilderij
Op deze éne voorwaarde, dat gij God liefhebt.
Die voorwaarde is niet moeilijk te vervullen. Iedereen kan hiermede op elk wil­lekeurig ogenblik beginnen...